LAURITZEN VETERANERNE

 af 2011

  

Foreningen, der er stiftet den 5. november 2011, henvender sig til

alle forhenværende medarbejdere i Rederiet J. Lauritzens enheder.

 

Dette omfatter alle, der har gjort tjeneste i såvel sejlende

 fartøjer som faste og sejlende installationer off-shore

samt tidligere elever fra søfartsskolen i Kogtved.

 

Endvidere indeholder foreningens vedtægter også en mulighed

for optagelse som medlem for den, der ønsker at støtte foreningens

formål, som er:

 

 

”At samle tidligere søfarende medarbejdere, der har været forhyret i

 J. Lauritzens enheder, med det formål at tilrettelægge og afvikle sammenkomster,

hvor de oplevelser og begivenheder, der har relationer til udmønstring i

 J. Lauritzens maritime enheder fremmes, samt at værne om den gode

 Lauritzen-ånd og rederiets historie.

Foreningen er i enhver henseende upolitisk.”